קרוסלה ניהול אמנים ויח"צ | קיבוץ רמת הכובש 44930 | טל' 077-6161618 | פקס 153-77-6161618
Carousel Artists Management | Ramat Hakovesh 44930, Israel | Tel. +972.77.6161618 | Fax. +972.153.77.6161618

Copyright © 2009-2010 Carousel Artists Management, All rights reserved.